Kaval nedir?

Nefesli, yani üflenerek çalınan çalgılardan. Kaval çok eski zamanlardan beri bilinmektedir. Ekseriya ardıç ağacından yapılanı iyi ses veren bir alet olarak kabul edilir. İnce bir ardıç ağacı ortasından kesilip iki eşit parçaya ayrılır. Bu parçaların içleri oluk halinde açılır. Sonra parçalar yanyana getirilir. Üzerine kiraz ağacının kabuğu geçirilir veya boğumlar halinde sarılır. Kaval; kamış teneke ve bronzdan da yapılır. Yedisi üstte, biri de altta olmak üzere sekiz deliği, yani perdesi bulunur. Kavalların boyu 30-50 cm arasında değişmektedir. Bir veya iki cm çapındadır. Kavalın dilli veya dilsiz çeşitleri vardır. İslam dininde; keyf için, eğlence için her çalgıyı çalmaya ve dinlemeye izin verilmediğinden kaval çalmak da uygun görülmemiştir. Kaval çalmak genel olarak kırda yalnız başına sürüsünün başında bulunan çobanlar arasında adet haline gelmiştir.

Sözlükte "kaval" ne demek?

1. Kamıştan yapılan, genellikle çobanların çaldığı, yumuşak sesli, perdeli üflemeli çalgı.

Cümle içinde kullanımı

Bütün bu acı efsaneyi kavalına ağlatarak söyletmek için koyunlarını topladı, yanımdan gitti.
- H. E. Adıvar
Yediği çilek ve çiğdem, ninnisi kaval ve bülbül, arkadaşı turna ve keklik imiş.
- R. H. Karay

Kaval kelimesinin ingilizcesi

[Kaval] n. pipe, reedpipe, reed

Son eklenenler